جوراب ساقبلند جنسیت خاصی ندارند
از جوراب های شیشه ای زنانه گرفته تا جوراب های مردانه
این دسته بندی تنوع بسیاری دارد و برای افرادی که به جورابشان اهمیت زیادی میدهند بخش بسیار جذابی هست.